Felvétel

A bölcsődei jelentkezéseket egész évben folyamatosan fogadjuk és a férőhelyek figyelembe vételével a felvétel is folyamatos. Jelentkezési szándék esetén kérjük a mellékelt jelentkezési lapot kitölteni és megküldeni (info@babybocsok.hu) vagy személyesen behozni (ez esetben telefonon kérjük, hogy előre egyeztessen időpontot a bölcsődevezetővel). A gyermek helyének foglalásához mindenképpen szükséges egy személyes találkozó, valamint a foglaló befizetése (50.000 Ft, melynek értéke az első havi díjban jóváírásra kerül). A személyes találkozó alkalmával szívesen válaszolunk minden további kérdésre is.

 

Jelentkezési adatlap doc pdf
Szülői nyilatkozat doc pdf
2. adatlap doc pdf

 

Beszoktatás

 

A bölcsődébe kerülés a gyermek és a szülő számára is olykor nehézségekkel jár. A gyermeknek a nap egy bizonyos részére el kell szakadnia a számára biztonságot nyújtó személytől, a megszokott otthoni környezettől és egy új személlyel kell kialakítania szorosabb kapcsolatot, meg kell szoknia egy más tárgyi környezetet, esetleg a napirendjében is némi változtatásokra van szükség, és meg kell tanulnia kortársaival osztozkodni a játékokon, a szeretett felnőtt figyelmén, gondoskodásán. A szülőnek sem könnyű elfogadni azt a helyzetet, hogy napközben gyermekéről ezentúl más gondoskodik.

A beszoktatás körül jelentkező nehézségek, a szülő bizonytalansága, a gyermek szorongása természetes jelenségek. Kiküszöbölni nem lehet, de az új helyzethez való alkalmazkodást megkönnyíteni igen. Ebben segítünk a szülőknek és a gyermekeknek az első találkozások és a beszoktatás alkalmával. A szülők számára lényeges, hogy minél jobban megismerhessék azt a tárgyi-, személyi környezetet, nevelési-, gondozási elveket, ahová gyermeküket hozzák. Fontos, hogy a szülő megbízzon a gondozónőben. Ha a gyermek látja, hogy szülője bízik abban a felnőttben, aki ezentúl napközben ellátja, ő is bízni fog és általa az új környezethez való alkalmazkodás könnyebbé válik. A bizalmi kapcsolat és a környezet megismerésén túl fontos az is, hogy a gyermek leendő gondozónője is minél jobban megismerhesse a gyermeket és azon keresztül a családot, aki a gyermeket neveli.

A gyermek új környezetbe való beilleszkedése egyrészt a felnőttektől függ, a szülőktől és a gondozónőtől, másrészt a gyermek személyiségétől és korábbi tapasztalataitól. Az alkalmazkodás kezdeti időszakában természetes jelenség, ha a gyermek viselkedése megváltozik a megszokotthoz képest. Lehet, hogy amikor először a bölcsődében marad a szeretett személy nélkül, heves sírásba, tiltakozásba tör ki, de az is lehet, hogy csak egy vagy két hét elteltével jelentkezik ez a magatartásváltozás, mivel a környezet új ingerei lekötik a figyelmét. Az is lehet, hogy az eddig szobatiszta gyermek visszaesik a szobatisztaságban vagy nem fogad el ételt, dacos lesz, nehezebben alszik el vagy éjjel többször felébred, felsír stb. Így fogadja el az új környezetet. Ezek a nehézségek az elfogadás folyamata során – ahogy a gyermek megtapasztalja, hogy jó helyen van, ugyanúgy szeretik, gondoskodnak róla, nem vesztette el a szeretett személyt – fokozatosan oldódnak és egy-két hónapon belül megszűnnek. A beilleszkedést segíti még, ha a szülő felkészíti a gyermeket a változásra. A beszoktatás előtt és közben is sokat beszélget vele a bölcsődéről, a várható és megtörtént eseményekről.

Az elfogadás folyamatának legfontosabb feltétele a fokozatos beszoktatás. Vagyis a gyermek nem egyik napról a másikra kerül a bölcsődébe, hanem az új környezet elfogadására, az anyától való elszakadásra fokozatosan készítjük fel.

A beszoktatás ideje általában két hét, de a gyermek egyéni alkalmazkodásától függően lehet rövidebb vagy hosszabb is, azonban a túl hosszúra nyúló és a túlzott patronálás következményeként nehezebb lehet a leválás. A beszoktatást a gyermek „saját gondozónője” végzi. A beszoktatás történhet bármely napszakban, akár a szobában, akár az udvaron. Egyszerre csak egy gyermek beszoktatása történik egy gondozónőhöz, ezért az őszi időszakban, amikor több gyermek kerül a bölcsődébe, a gondozónők beszoktatási tervet készítenek.

A beszoktatást általában az édesanya végzi, de az ő akadályoztatása esetén lehetőség van más családtag közreműködésére is. A fokozatos beszoktatás legfontosabb tényezője a gondozónő. A bölcsődében a „saját gondozónő rendszer” lehetővé teszi, hogy a gyermek életkori sajátosságának megfelelően egy személlyel szoros kapcsolatot alakíthasson ki. Így a „saját gondozónő” lesz az, aki anyja távolléte idején biztonságot, védelmet nyújt a számára. A csoportban dolgozó másik gondozónővel – társgondozónő – is megismerkedik a gyermek, aki a későbbiek során a „saját gondozónő” távolléte alatt szintén ellátja a gyermeket, de ez csak azután válik érdekessé, amikor a gyermek már otthonosan mozog a bölcsődében. Lényeges szakmai szempont, hogy lehetőség szerint ugyanaz a gondozónő nevelje, gondozza a gyermeket az anya távollétének ideje alatt.

Másik fontos elem az időtényező, ami azt jelenti, hogy napról napra fokozatosan növeljük a bölcsődében a szülővel és egyedül eltöltött időt. Az időtényező fokozatos növelése, az újra találkozások ismétlődése kiépítik a gyermekben az időszakos elválás élményét.

A harmadik elem az új környezet megismerése. A gyermek fokozatosan ismeri meg új környezetét és tanul meg tájékozódni benne. Az első héten a személyi- és tárgyi környezet megismerésén, a gyermek szükségleteinek a bölcsődében történő kielégítésén van a hangsúly, melyet az anya végez. Így a gyermek anyjával együtt ismerkedik meg az új tárgyakkal és szokásokkal. A gondozónő megfigyelő, érdeklődő, kiváró a kapcsolat alakulása szempontjából, majd a gyermek reakcióit figyelembe véve fokozatosan átveszi az anyától a gondozási műveleteket. Várhatóan a második héttől a gyermek fokozatosan egyre több időt tölt az anya nélkül a bölcsődében, míg a második hét végére már az egész napja a bölcsődei élet szerint zajlik. A negyedik tényező a kölcsönös bizalom. Ha a szülő és a gondozónő bíznak egymásban, a gyermek is bízni fog abban, hogy a szeretett személy távolléte esetén is biztonságban érezheti magát.

A beszoktatás általános folyamata:

Első hét

1.nap: A gyermek a szülővel egy órát tölt a csoportszobában.
2.nap: A gyermek a szülővel két órát tölt a csoportszobában.
3.nap: A gyermek a szülővel 2,5 órát tölt a csoportszobában.
– Kicsit távozik a szobából a szülő.
4.nap: Felkínáljuk az ebédet, ha szükséges a szülő segítségével.
5.nap: Ma már itt reggelizik a gyermek és ebéd után távozik.

Második hét

6.nap: Reggelire érkeznek, majd egy kis idő után a szülő távozik, és ebéd után jön a gyermekéért.
7.nap: Felajánljuk a gyermeknek az itt alvást mely ha sikerül, akkor a szülő 14 órakor jön vissza érte.
– Ha nem sikerül másnap újra próbáljuk.
8.nap: A gyermek 14.30-ig tölti itt a napját, ha az előző nap jól aludt.
9.nap: A gyermekért 15.00 órára hívjuk vissza a szülőt.
10.nap: Alvás után felajánljuk az uzsonnát a gyermeknek.